MAPA DE LA DEFORESTACIÓN


Fitxa tècnica

Any de producció: 2013 Durada: 2’52” Format: HD Format de pantalla: 16/9 Guió i direcció: Cristina Vergara Sequeiro i Nacho Gil Cid de Diego Equipe tècnic: Jorge Brull, Salvador Marco i MªCarmen Freigeiro Interprete: Pau Codina Veu en off: Marta Rey Efectes Visuals: Miguel Ángel Ros Música i postproducció so: Miguel Gómez Ortín Agraïments: Jose Tomás Morán Iranzo

Sinopsi

En els últims 8.000 anys hem perdut grans extensions de boscos. En concret, més de la meitat. Açò és causa, entre altres, per la tala indiscriminada d’arbres per a l’obtenció de fusta i a la creació de superfícies de terreny destinades a l’agricultura i la ramaderia. A aquest ritme, Per quant temps tindrem boscos?


Anotacions sobre el projecte

D’altra banda, hem perdut el 80% dels boscos primaris, que són aquells que no han patit activitat humana i el seu ecosistema no ha sigut pertorbat. Són, d’alguna manera, les nostres farmàcies, i alberguen una gran quantitat de fauna i flora encara desconeguda per a la ciència. Cada any perdem una gran superfície d’aquests boscos primaris que, a diferència de la resta, són irrecuperables. A aquest ritme de destrucció Quant temps els queda als boscos primaris?